E-nr är produktens identifikationsnummer (modellnummer). Vi behöver detta för att kunna ta med rätt reservdelar och för att få ett lyckat första besök hos kunden. Du hittar E-numret på din produkts typskylt. Typskylten är placerad på olika platser beroende av produkt. För att se var typskylten sitter, använd typskyltssökaren nedanför.

e-number-example